Debug: http://safelet.com/nl/hoe-werkt-safelet-3///US//ee15fe1aba81//54.80.140.29

Hoe werkt Safelet

Getting Ready

Installeer de Safelet App op je mobiele telefoon

Met de App maak je een Bluetooth verbinding met de Safelet band

Nu kun je je vrienden en familie uitnodigen om je Guardian te worden

In an Emergency

Druk op de knop van je Safelet band

Je Guardians ontvangen je noodsignaal

Zij kunnen zien waar je bent

Je Guardians kunnen naar een geluidsopname luisteren

Via de App kunnen ze met elkaar overleggen hoe ze je gaan helpen


degene die het alarm geactiveerd heeft


locatie van de Guardians

Knop om geluidsopname te beluisteren

Met deze knop kan een Guardian aangeven dat hij/ zij je komt helpen

Met deze knop kan een Guardian 112 bellen

Hiermee openen de Guardians een chat-window om met elkaar te overleggen